Projektowanie innych budynków i budowli

Od samego początku naszej działalności staramy się świadczyć szeroki wachlarz usług związanych z projektowaniem.

Oprócz tworzenia projektów domów chętnie podejmujemy się również zaprojektowania:

 • budynków usługowych,
 • budynków handlowych,
 • budynków użyteczności publicznej,
 • budynków wielorodzinnych,
 • budynków gospodarczych,
 • budynków inwentarskich,
 • hal magazynowych i produkcyjnych
 • obiektów specjalistycznych,
 • urządzeń rekreacyjnych,

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, tak aby efekt końcowy spełniał wszystkie oczekiwania inwestora oraz był zgodny z przepisami i wymogami technicznymi.

Przebieg naszej współpracy może wyglądać na przykład tak:

Etap przygotowawczy:

 • pozyskanie decyzji o warunkach zabudowy
 • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji
 • przygotowanie map geodezyjnych do celów projektowych
 • uzgodnienie warunków przyłączenia i dostaw mediów dla planowanego obiektu,
 • uzyskanie zgody i warunków zjazdu z dróg publicznych na teren inwestycji,
 • wykonanie badań geotechnicznych na terenie inwestycji,

Etap koncepcji:

 • ustalenie z inwestorem programu funkcjonalnego obiektu i jego otoczenia,
 • przygotowanie koncepcji funkcjonalnej,
 • przygotowanie koncepcji wizualnej,
 • kalkulacja szacunkowego kosztu inwestycji,
 • korekta koncepcji pod kątem uwag i możliwości finansowych inwestora,
 • akceptacja ostatecznej wersji koncepcji przez inwestora,

Etap projektu budowlanego:

 • opracowanie projektu budowlanego w zakresie wymaganym przez urzędy do uzyskania pozwolenia na budowę,
 • uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami służb sanitarnych i pożarniczych oraz innymi w zależności od potrzeby,
 • uzgodnienie dokumentacji z instytucjami w razie występowania kolizji projektowanych obiektów lub sieci z istniejącą w terenie infrastrukturą,
 • przygotowanie wniosków i oświadczeń do złożenia w urzędzie,
 • złożenie dokumentacji w urzędzie wydającym pozwolenie na budowę,
 • uzupełnianie i wyjaśnianie złożonych dokumentów na wezwanie urzędu,
 • odbiór (na podstawie pełnomocnictwa) wydanego pozwolenia,

Etap projektu wykonawczego:

 • przygotowanie szczegółowej dokumentacji z rozwiązaniami konstrukcyjnymi, architektonicznymi i instalacyjnymi koniecznymi do realizacji obiektu,
 • opracowanie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego z zestawieniami materiałów,
 • przygotowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru dla inwestorów planujących ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji,


Efektem końcowym naszej pracy jest w zależności od zlecenia dokumentacja budowlana i wykonawcza obiektu wraz z branżami, projektem technologicznym, ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji przekazywana w formie papierowej i elektronicznej.

Nasze biuro projektowe mieści się w Kaliszu, ale obsługujemy projekty na terenie praktycznie całej Polski.