Rozbudowy i przebudowy istniejących budowli

W wyniku zmieniających się lub rosnących potrzeb lokalowych użytkownicy budynków często stają przed koniecznością rozbudowy lub przebudowy obiektu. Przeprowadzenie modernizacji jest często trudniejsze niż wybudowanie nowego obiektu.

Jeżli zdarzy się, że budynek jest w ciągłym użytkowaniu, to operację tą trzeba przeprowadzić sprawnie i w możliwie najkrótszym czasie. W ramach naszej działalności zajmujemy się również projektowaniem modernizacji wszelkich obiektów, tak aby dostosować je do bieżących potrzeb użytkowników.

W ramach naszych usług możemy wykonać:

  • wstępną ocenę techniczną z określeniem możliwości wykonania modernizacji,
  • inwentaryzację budynku ze stworzeniem jego wirtualnego modelu,
  • ekspertyzę techniczną ze sprawdzeniem nośności elementów konstrukcji budynku i ich przydatności do dalszego użytkowania,
  • koncepcję wizualną i funkcjonalną modernizacji,
  • wstępną wycenę kosztów przeprowadzenia zmian,
  • projekt budowlany wraz z dokumentami koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowę,
  • projekt wykonawczy w zakresie koniecznym do realizacji zaplanowanych robót,
  • szczegółwy kosztorys inwestorski,

Klientów chcących uniknąć biegania od urzędu do urzędu i żmudnego zbierania dokumentów chętnie zastąpimy w tych obowiązkach. Dzięki udzielonym pełnomocnictwom jesteśmy w stanie przeprowadzić dla inwestora cały proces budowlany i dostarczyć mu jego efekt końcowy czyli pozwolenie na budowę.