Organizacja i nadzór nad budową

Zgodnie z prawem budowlanym inwestor na czas trwania realizacji inwestycji jest zobowiązany do zatrudnienia kierownika budowy oraz w niektórych przypadkach również inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zadaniem tych osób jest nadzór i kontrola prawidłowego przebiegu budowy i jej realizacji zgodnie z projektem, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Klientom rozpoczynającym budowę oferujemy pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Oprócz nadzorowania realizacji inwestycji możemy wesprzeć inwestora róównież w zakresie:

  • zorganizowania placu budowy,
  • przygotowania zestawień materiałów,
  • poszukiwania wykonawców robót i dostawców materiałów,
  • analizy ich ofert i negocjacji umów,
  • koordynacji wykonawców,
  • przeprowadzania odbioru wykonanych robót od wykonawców,
  • przygotowania dokumentacji odbiorowej koniecznej do rozpoczęcia użytkowania budynku,

W przypadku bardziej skomplikowanych realizacji dla których konieczne jest zatrudnienie kierowników i inspektorów nadzoru z poszczególnych branż jesteśmy gotowi zorganizować odpowiedni zespół specjalistów, którzy sprawnie i fachowo przeprowadzą realizację inwestycji.