Świadectwa i audyty energetyczne

Inwestorzy planujący budowę coraz większą uwagę zwracają na zastosowanie w projektach rozwiązań zmniejszających zużycie energii konwencjonalnej oraz umożliwiających wykorzystanie źródeł odnawialnych.

W naszej działalności staramy się podążać za trendami i nowinkami związanymi ze zwiększaniem efektywności energetycznej aby móc wspierać naszych klientów w doborze właściwych technologii izolacji budynku oraz jego ogrzewania.

Dla nowych budynków możemy przygotować:

projektowaną charakterystykę energetyczną - opracowanie zawierające zestawienie współczynników izolacyjności cieplnej przegród, ich analizą pod kątem gospodarki cieplno-wilgotnościowej oraz mogących wystąpić mostków termicznych. W dokumencie prezentowane są również informacje na temat przewidywanego zużycia energii do ogrzewania, chłodzenia, podgrzewania ciepłej wody oraz oświetlenia.
Analizę ekonomiczną przyjętych rozwiązań - zestawienie kosztów zainstalowania i użytkowania źródła proponowanego w projekcie. Dodatkowo analiza obejmuje porównanie projektowanego rozwiązania z innym wskazanym przez inwestora np. wykorzystującym odnawialne źródła energii.
Analizę ekologiczną projektowanej instalacji - wykazanie obciążenia środowiska (poprzez spaliny i pyły) jakie powodować bęędzie przyjęte źródło energii oraz jego porównanie pod tym kątem z innym dowolnie wybranym (np. odnawialnym) źródłem.
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku - dokument niezbędny do zakończenia budowy i rozpoczęcia użytkowania budynku lub lokalu. Potrzeba opracowania świadectwa może pojawić się również przy okazji sprzedaży istniejącego budynku (dokument zachowuje ważność przez 10 lat od daty sporządzenia). Jego głównym zadaniem jest potwierdzenie, że budynek został wykonany zgodnie z wymogami przepisów w zakresie energooszczędności i izolacyjności cieplnej. Można w nim znaleźć również informacje na temat zużycia energii do ogrzewania, podgrzewania ciepłej wody, klimatyzacji oraz oświetlenia.

Właścicielom starszych obiektów, planującym ich termomodernizacją proponujemy wykonanieaudytu energetycznego, którego celem jest ustalenie właściwego kierunku zmian termomodernizacyjnych, określenie wartości takiej inwestycji, oszacowanie korzyści i czasu i uzyskania po przeprowadzeniu modernizacji budynku i jego instalacji. Audyt energetyczny jest najczęściej dokumentem wyjściowym do przygotowania dokumentacji technicznej i rozpoczęcia inwestycji.