Budynek inwentarski - Świnice Kaliskie

Budynek inwentarski - Świnice Kaliskie

ZAKRES USŁUG

Koncepcja architektoniczna, projekt budowlany.

PRZEZNACZENIE I CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Parterowy budynek inwentarski został zaprojektowany na planie prostokąta. Przykrycie budynku stanowi dwuspadowy dach o spadku 42%. Zaprojektowane bramy zapewniają przejazd przez całą długość budynku. Wygospodarowana pod dachem przestrzeń strychu może być wykorzystana na cele składowania lekkich materiałów takich jak słoma czy siano.

TECHNOLOGIA BUDOWY

Fundamenty zaprojektowano w formie ław żelbetowych na których wymurowane zostaną ściany z bloczków betonowych. Nadziemie budynku zostanie wymurowane z pustaków żużlowo-betonowych ALFA o grubości 25 cm. Nad parterem zaprojektowano strop gęstożebrowy TERIVA. Konstrukcja dachu krytego bezazbestowymi płytami włóknowo-cementowymi zostanie wykonana z drewna litego.

BUDYNEK W LICZBACH

  • Powierzchnia użytkowa: 444,61 m2
  • Powierzchnia zabudowy: 270,42 m2
  • Kubatura: 1903,84 m3
  • Wymiary: 22,84 x 11,84 m
  • Wysokość: 6,98 m
  • Liczba kondygnacji: parter + strych