Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką - Kalisz

Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką - Kalisz

ZAKRES ZLECENIA

Pełnobranżowy projekt budowlany i wykonawczy, kosztorys inwestorski oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień.

PRZEZNACZENIE I CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Dla funkcjonującej na terenie zakładu Ochotniczej Straży Pożarnej nasze biuro przygotowało projekt przebudowy i adaptacji nieużytkowanego magazynu na remizę strażacką. Efektem przebudowy będzie uzyskanie garażu dla samochodu gaśnieczego, zaplecza socjalnego oraz dwóch pomieszczeń magazynowych. Na budynku wymioniony zostanie dach oraz ocieplone ściany. Aby nie zmniejszać powierzchni biologicznie czynnej plac przed wjazdem do garażu zostanie ustabilizowany geokratą z tworzywa sztucznego a następnie ponownie obsiany trawą.

TECHNOLOGIA BUDOWY

W budynku zostaną wymienione posadzki na utwardzone przemysłowe z izolacją ze styropianu. Pokrycie dachu z blachy trapezowej zostanie zamienione na płytę warstwową z rdzeniem z poliuretanu. Ściany zewnętrzne budynku zostaną ocieplone, a stolarka otworowa wymieniona na nową. W ścianie szczytowej powstanie wjazd do garażu zamykany ocieploną bramą segmentową.

BUDYNEK W LICZBACH

  • Powierzchnia użytkowa po przebudowie: 189,22 m2
  • Powierzchnia zabudowy po przebudowie: 139,88 m2
  • Kubatura po przebudowie: 675,52 m3
  • Wymiary po przebudowie: 13,71 x 11,84 m
  • Wysokość po przebudowie: 7,36 m
  • Liczba kondygnacji: parter